• Gợi ý từ khóa:
  • Máy chạy bộ, Zocker, Ghế massage, Xe - Ghế điện Eurocare, Phòng gym, Kaido

Chính sách bảo hành

Toàn bộ sản phẩm do ETDA phân phối sẽ được ETDA áp dụng theo Chính sách bảo hành đồng nhất với Chính sách bảo hành của HÃNG.

Quý Khách hàng khi mua sản phẩm sẽ được gửi kèm phiếu bảo hành của HÃNG. Thông tin chi tiết về chính sách bảo hàng sẽ được ghi rõ trên phiếu bảo hành.

Đặc biệt, khi Quý Khách hàng mua sản phẩm do ETDA phân phối, ETDA sẽ nhận trách nhiệm phối hợp, đốc thúc và trong khả năng có thể, sẽ thay thế HÃNG đảm bảo toàn bộ quyền lợi của Quý Khách hàng được thực hiện.

 

0
ETDA back to top